BRS
woensdag 19 juni 2024, 18:33 Zonsopkomst: 5:19 Zonsondergang: 22:03

BrsLogo

info BRS

Wat is het Boa Registratie Systeem (BRS)?

Het BRS is zowel een combibon- als een compleet mutatiesysteem, waarin de boa zijn werkzaamheden vastlegt en verantwoordt. Dit zijn de strafrechtelijke registraties van alle handhavingshandelingen, waarnemingen, waarschuwingen, verbalen, geweldshandelingen en maatregelen.

Binnen toezicht & handhaving komt het echter veel voor dat een boa tevens werkzaam is als toezichthouder. Dit betekent in de praktijk dat de handhaver met 2 verschillende 'petten' op aan het werk is. Bekijk onderstaande animatie met daarin onze oplossing voor het correct scheiden van deze verschillende informatiestromen (AVG vs. Wpg).

Voor wie is het BRS?

Het systeem is bedoeld voor buitengewoon opsporingsambtenaren in alle domeinen, zowel in de publieke als de privaatrechtelijke sector. De boa legt zijn ambtelijke bevindingen vast en kan deze, ter uitoefening van zijn taak, landelijk delen (recidive) met collega opsporingsambtenaren. Alle gegevens die in het BRS verwerkt worden, zijn strafrechtelijke informatie en vallen hiermee onder de werking van de Wet politiegegevens (Wpg).

Het BRS is in gebruik bij meer dan honderd BRS-gebruikersorganisaties waaronder provincies, omgevingsdiensten, gemeenten, waterschappen, en de landelijke groene organisaties.

BRS en de Wet politiegegevens (Wpg)

De Wpg stelt andere eisen aan de verwerking van persoonsgegevens dan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De Wpg is van toepassing geworden op het werkveld van de boa met behulp van het Besluit politiegegevens boa. Hierin is geregeld welke artikelen uit de Wpg voor de boa gelden.
Zo geldt onder andere de plicht tot delen met ieder andere opsporingsambtenaar die deze gegevens nodig heeft voor zijn werk (zowel alle boa's als algemene opsporingsambtenaren werkzaam bij de politie). Daartoe hebben de BRS-gebruikersorganisaties van het BRS in een convenant afspraken gemaakt over de wijze waarop politiegegevens worden verwerkt én uitgewisseld. Dit is vastgelegd in het Samenwerkingsverband uitwisseling politiegegevens BRS (SupBRS).

Het SupBRS heeft afspraken gemaakt met de verwerker, NatuurNetwerk, en een website ingericht waar betrokkenen informatie over BRS kunnen vinden (www.privacyvragenbrs.nl). Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is sinds 2015 betrokken bij het SupBRS en NatuurNetwerk is verwerker in de zin van de Wpg. Mail voor vragen over het samenwerkingsverband naar info@supbrs.nl

Wie maakt BRS?

BRS is ontwikkeld door- en wordt beheerd door NatuurNetwerk. De functionaliteit in BRS wordt bepaald door het SupBRS. De BRS-gebruikersorganisaties van BRS zijn vertegenwoordigd in een aantal Technische Gebruikersgroepen (TGG's). Zij sturen door middel van een geautomatiseerd proces op de ontwikkeling en mogelijkheden van BRS. Daarmee is NatuurNetwerk in staat om gebruiksvriendelijke systemen te ontwikkelen waar niet alleen de boa op straat blij van wordt, maar ook de werkgever.

Voor de werkgever beschikt BRS over vele realtime managementtools en -overzichten zowel in tabel-, grafiek- als exportvorm die binnen enkele seconden beschikbaar zijn. NatuurNetwerk is ISO27001 gecertificeerd en is Privacy-Audit-Proof. (Vraag de certificaten op bij info@boaregistratie.nl)

Mobiel handhaven

‘On the spot’ kunnen werken is een eerste vereiste voor elke handhaver. Een constatering, waarschuwing of PV moet ter plekke op een snelle, veilige en efficiënte wijze afgerond kunnen worden. Het takenpakket van de huidige boa is zeer uitgebreid en divers en BRS mobiel speelt hierop in met haar interactieve hoofdmenu. De snelregistraties maken zowel een collectieve als een individuele werkwijze mogelijk. BRS mobiel kan op elk willekeurig apparaat geïnstalleerd worden en is daarmee geheel platform onafhankelijk.

Rechtstreekse koppelingen met RDW, BRP en Kvk maken efficiënt werken mogelijk, de handhaver kan op elk moment real-time persoonsgegevens raadplegen. Deze gegevens worden daarna automatisch in de registratie overgenomen.

Handige hulpmiddelen voor boa

Naast het faciliteren van gebruiksvriendelijke systemen, speelt het ondersteunen van de boa bij het naleven van de wettelijke vereisten een belangrijke rol. De boa voert deze uiteraard uit in zijn dagelijkse werk en in de keuzes die hij/zij daarin maakt. Om zowel de handhaver als de organisatie (beleid, privacy, ICT) extra tools te geven, is een aantal hulpmiddelen ontwikkeld.

Hieronder een overzicht van de beschikbare documenten:

BRS en audits

In de Wpg is een aantal zaken opgenomen met betrekking tot het uitvoeren van interne en externe audits. De verwerkingsverantwoordelijke, oftewel werkgever van de boa, dient jaarlijks een interne audit uit te voeren en om de 4 jaar een externe audit.

Voor de BRS-gebruikersorganisaties van het BRS is er een Wpg-Assuranceverklaring beschikbaar. Hierin is opgenomen dat het systeem op aantoonbare wijze voorziet in onder andere het autorisatiebeleid, logging, art. 8, 9 en 13-informatie labeling, de rol van de bevoegd functionaris en de bewaartermijnen. Daarnaast is er een uitgebreide DPIA beschikbaar voor de gebruikers.

Auditbureaus zoals Duijnborgh en Accoris hebben zich toegelegd op het uitvoeren van dergelijke audits. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op via info@boaregistratie.nl

BRS opleidingen

De speciaal ontwikkelde interactieve e-learning van het BRS, laat nieuwe gebruikers in eigen tijd en tempo kennis maken met het systeem. Deze dynamische lesomgeving maakt ongelimiteerd oefenen mogelijk en leidt de gebruiker stap voor stap door het systeem om deze klaar te stomen voor de praktijk. Daarnaast organiseert NatuurNetwerk regelmatig online seminars en cursussen gericht op het genereren van management informatie, het gebruik van de CJIB module of verdere uitleg van een andere specifieke functionaliteit in het systeem.

Eenvoudig overstappen met onze overstapservice

Overstappen naar het Boa Registratie systeem is makkelijk en eenvoudig. Informatie uit het verleden wordt gelabeld toegankelijk gemaakt in het systeem en blijft zo beschikbaar voor de organisatie. De nieuwe gebruiker wordt snel wegwijs gemaakt in het systeem met behulp van de speciaal ontwikkelde e-learning en het beschikbare oefenportaal.

Dit in combinatie met onze deskundige helpdeskmedewerkers zorgen ervoor dat de boa’s snel en moeiteloos met het systeem aan de slag kunnen. Daarnaast is de organisatie ervan verzekerd dat zij voldoet aan een belangrijk deel van de vereisten uit de Wpg.

BRS mobiel

Het BOA Registratie Systeem is ook te gebruiken op mobiele apparaten als smartphones en tablets en is bovendien, als Html5 oplossing, platform onafhankelijk. Benieuwd naar de mogelijkheden? Mail naar info@boaregistratie.nl

BRS info

Wilt u een informatie moment inzake de kansen en bedreigingen van de Wpg, maak dan een vrijblijvende afspraak met onze specialisten. Mail naar info@boaregistratie.nl met als onderwerp "verzoek informatie call".

NatuurNetwerk als partner

Met het BRS haalt de organisatie meer in huis dan enkel een gebruiksvriendelijke software oplossing. Met haar professionals fungeert NatuurNetwerk als partner met specialistische kennis van privacy wetgeving, met in het bijzonder de Wet politiegegevens.