BRS
woensdag 19 juni 2024, 18:04 Zonsopkomst: 5:19 Zonsondergang: 22:03

BrsLogo

info over TRS en BRS
BrsLogo

Landelijk delen van bestuurlijke- en strafrechtelijke gegevens.

TrsLogo

In de praktijk komen geregeld ernstige incidenten met gevaarlijke honden voor. De Rijksoverheid wil dan ook het risico op bijtincidenten met honden zoveel mogelijk terugdringen.

Onderzoek preventie bijtincidenten
In 2018 heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in opdracht van LNV een onderzoek uitgevoerd naar preventie van bijtincidenten door honden. Het CCV heeft daarbij nadrukkelijk de ervaringen en inzichten van politie, experts uit het veld en gemeenten betrokken.

Naast het vergroten van het inzicht in de factoren en risicomomenten benoemt het CCV ook het belang van een landelijke registratie van afwijkend hondengedrag en bijtincidenten. Via een dergelijk systeem kunnen LNV, politie en gemeenten inzicht krijgen in betrouwbare gegevens over afwijkend en agressief gedrag bij individuele honden. Deze data helpen om tijdig op te treden tegen eigenaren van honden met gevaarlijk gedrag. Hiermee kunnen bijtincidenten worden voorkomen.

Landelijk registreren
Een landelijk opererend registratiesysteem ontbrak, met als gevolg dat het Ministerie van LNV aan NatuurNetwerk de opdracht heeft gegeven om een Landelijk Honden Dossier te ontwikkelen en alle gemeenten de komende vijf jaar te faciliteren in een aansluiting op het al reeds landelijk werkend Toezicht Registratie Systeem (TRS) en Boa Registratie Systeem (BRS).

Beide systemen zorgen voor een juiste labeling van de AVG- en Wet politiegegevens verwerkingen, zijn gecertificeerd en worden al door een groot aantal toezichthouder- en boa werkgevers gebruikt. Het initiatief voorziet ook in een koppeling voor informatie-uitwisseling met het BVH van de Dierenpolitie.

Informatiedag Landelijk Honden Dossier
Op donderdag 8 juli 2021 heeft een landelijke informatiedag over de juridische en technische achtergrond van het Landelijk Honden Dossier voor alle gemeenten in Nederland plaatsgevonden.

De inhoud van deze dag is terug te kijken in onderstaande video’s, deze tonen het ochend- en het middagprogramma.


Ochtendprogramma
In deel I van deze dag staat het juridische kader van het landelijk delen van zowel bestuurlijke als strafrechtelijke informatie centraal.

 • Uitleg ontstaansgeschiedenis Boa Registratie systeem en implementatie van de Wet politiegegevens
 • Toelichting op de (on)mogelijkheden van het delen van bestuurlijke informatie m.b.t. het Toezicht Registratie systeem
 • Scheiding AVG en Wpg en informatiedeling in de praktijk
 • Belang van uniforme vastlegging m.b.t. honden informatie
Experts:
 • Hester de Vries – advocaat bij Kennedy van der Laan (Hester.de.Vries@kvdl.com)
 • Rosalie Brand – advocaat bij Kennedy van der Laan (Rosalie.Brand@kvdl.com)
 • Suzanne Franken – Wpg expert (suzanne@sfranken.nl)
 • Anouk Duijnker – Operationeel Specialist C, DCG (anouk.duijnker@politie.nl)
Landelijk Honden Dossier – video deel I


Middagprogramma
Deel II van deze dag toont de uitwerking door de Technische Gebruikers Groep TRS Honden m.b.t. de uitgebreide mogelijkheden voor het vastleggen van afwijkend hondengedrag en het landelijk zoeken op honden, eigenaren en betrokken personen hierbij. Een duidelijke demonstratie vanuit de praktijk laat zien hoe het systeem werkt. Experts:

 • Tjitte Bleeker – coördinator nautische handhaving bij de Gemeente Súdwest-Fryslân
 • Rosalie Brand – advocaat bij Kennedy van der Laan (Rosalie.Brand@kvdl.com)
 • Aart van der Sluijs – NatuurNetwerk
Landelijk Honden Dossier – video deel II


Vervolgtraject
In het vervolgtraject ontvangen alle gemeenten een uitnodiging om een tweetal toezichthouders en boa’s aan te wijzen, die vanuit hun functie toegang krijgen tot het TRS en het BRS. Bestaande gebruikers van deze systemen worden op dat moment geïnformeerd over een uitbreiding met het Landelijk Honden Dossier.

Voor vragen inzake het TRS kunt u terecht bij de helpdesk via info@toezichtregistratie.nl en voor vragen over het BRS bij de helpdesk via info@boaregistratie.nl